Financieel advies

Om de wintersport betaalbaar te maken voor zowel de deelnemer(s) als voor de ouders/verzorgers van de deelnemer(s) bestaat er de mogelijkheid om gebruik te maken van de PGB. Met een PGB WLZ kunt u zorg binnen de volgende functies inkopen:

 

  • Begeleiding individueel

 

  • Begeleiding groep

 

  • Begeleiding groep inclusief vervoer

 

Om voor deze functies een indicatie te krijgen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op de sites van Zorginstituut Nederland en het CIZ kunt u vinden welke voorwaarden het betreft. Dit zijn ook de voorwaarden waaraan de door u ingekochte zorg moet voldoen.http://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wl

Naast het PGB, kunt u bij onderstaande fondsen en stichtingen mogelijk ook terecht:

 

  • Stichting De Lichthoeve verstrekt een financiële bijdrage aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking voor wie de extra kosten niet of nauwelijks zijn op te brengen. Tel. 0577-461351 Website: www.lichthoeve.nl

 

  • FondsDLB kan individuele financiële ondersteuning bieden op het gebied van o.a. vakanties. De aanvraag kan alleen worden ingediend door een professionele hulpverlener. Tel. 010-4113170 Website: www.fondsDBL.nl

 

  • Stichting Zonnewende biedt alleen financiële ondersteuning voor kinderen tot 17 jaar met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De aanvraag moet een vakantie/recreatie doelstelling hebben.Tel. 0229-217914

 

  • Stichting Stinafo biedt hulp aan kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte. De kinderen en jongeren mogen niet ouder zijn dan 25 jaar. De aanvraag kan worden gedaan voor een vakantie in Nederland.Tel. 070-3512784 Website: www.stinafo.nl